กรุงเทพโซล่าเซลล์

กรุงเทพโซล่าเซลล์ ผลิต จำหน่าย นำเข้า ออกแบบ ติดตั้ง

ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซล่าชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ออนกริด โซล่าเซลล์ไฮบริด โซล่าปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร

อุปกรณ์โซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์
 โพลีคริสตัลไลน์
 โมโนคริสตัลไลน์
 Semi Flexible Solar
โซล่าชาร์จเจอร์
 แบบ PWM
 แบบ MPPT
อินเวอร์เตอร์แปลงไฟโซล่าเซลล์
อินเวอร์เตอร์ระบบโซล่าเซลล์ Off Grid
 Pure sine wave
 Modify sine wave
อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง Grid tie Inverter
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Hybrid inverter
โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ Solar Pumping Inverter

ชุดโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์
 ชุดโซล่าเซล์ออฟกริด
 ชุดโซล่าเซลล์ออนกริด
 ชุดโซล่าเซลล์ไฮบริด
 ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
 ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
– ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ไฮบริด
– ชุดไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์